Udlejningsbetingelser for SH Teltudlejning


 1. Varerne/udstyret:
  Leveres i efterset og rengjort stand, alt returneres i samme stand. Varerne skal returneres i samme pakkestand som ved udlevering (Se afsnit 2.0-3.0). Lejer er ansvarlig for alle varer, fra det er udleveret af SH Teltudlejning til det er i SH Teltudlejning i hænde igen. Alle effekter/varer/udstyr skal opbevares forsvarligt og beskyttet mod snavs, fugt m.m.
 2. Service opvask
  Service leveres altid rent. Efter brug skal der skrabes af og skylles let, derefter stilles servicen i kasserne som ved levering. Glas skal tømmes og bedes stilles med bunden i vejret. Opvask er inkluderet i lejeprisen.
 3. Duge
  Vi anbefaler altid at der bestilles ekstra duge, da der kan forekomme fejl fra producenten eller uheld kan ske under eventet. Da vores duge er ny renset og presset, anbefales det at dampe dugene efter de er lagt på bordet, da foldninger i stoffet vil forekomme. Alle duge skal være tørre inden de pakkes ned i medlagte stofsække. Ved anden håndtering af dugene kan SH Teltudlejning opkræve ekstra gebyr.
 4. Lejeperiode
  Lejen dækker over én brugsdag. Det svarer til at teltet opstilles som udgangspunkt sidste hverdag før og nedtages tidligst først kommende hverdag efter arrangementet. Ved behov for længere lejeperiode giver vi altid et tilbud. Videre udlejning/lån er ikke tilladt.
 5. Tilbud
  Bemærk venligst, at et tilbud først er endeligt gældende, når du har modtaget et tilbud på mail. Tilbuddet fremsendes efter, at du har bekræftet telefonisk. Det er ikke muligt at bekræfte et tilbud ved blot at betale med udgangspunkt i tilbuddet. Vi gør opmærksom på, at et tilbud kun er aktivt i 14 dage, hvorefter det automatisk slettes. Produkterne reserveres først til dig ved accept af tilbud. Så længe forespørgslen ligger som tilbud, er du ikke garanteret varerne/udstyret.
 6. Betalingsbetingelser – Privat
  SH teltudlejning fremsender en ordrebekræftelse på mail hvor der betales 25% forud for arrangement.
  Det fulde resterende beløb skal betales via bankoverførsel, som fremgår af fakturaen som udsendes omkring arrangementet. Betalingsoplysninger fremgår nederst på fakturaen og ved betaling, skal der angives fakturanummer.
  Kontrollér venligst, at ordrebekræftelsen indeholder de rigtige oplysninger. Efterfølgende om fakturering tillægges et gebyr på kr. 200,00 ex. moms.
  Ved fremsendelse af rykker pålægges et kompensationsgebyr på kr. 310,00 ex. moms samt renter.
 7. Betalingsbetingelser – Erhverv
  SH Teltudlejning fremsender faktura på mail efter lejeperiodens ophør, medmindre andet er oplyst på ordrebekræftelsen. Hvis vi finder det nødvendigt, forbeholder vi os retten til at opkræve betaling forud – i dette tilfælde vil fakturaen stadig fremsendes pr. mail efterfølgende. Betaling kan ske via bankoverførsel. Ved betaling af faktura skal der angives fakturanummer.
  Kontrollér venligst, at ordrebekræftelsen indeholder de rigtige fakturaoplysninger. Efterfølgende om fakturering tillægges et gebyr på kr. 200,00 ex. moms.
  Eventuelt opnåede rabatter bortfalder omgående, hvis de givne betalingsbetingelserne ikke overholdes.
  Ved fremsendelse af rykker pålægges et kompensationsgebyr på kr. 310,00 ex. moms samt rente.
 8. Ændringer/rettelser/tilpasninger
  Du kan lave mindre rettelser (max 8% ved nedjusteringer) i din ordre frem til 5 hverdage før levering. Dvs. hvis levering er fredag, skal vi have dine rettelser senest fredagen inden.
 9. Afbestilling
  Ved annullering efter bekræftelse betales 75% af ordrebeløbet. Ved annullering senere end 30 dage før leveringsdato betales det fulde ordrebeløb.
 10. Ansvar
  Lejer bærer enhver risiko for de lejede varers beskadigelse, forringelse eller hændelige undergang i hele lejeperioden, hvilket regnes fra tidspunkt for levering hos lejer til tilbagelevering til SH Teltudlejning.
  Lejer er forpligtet til at dække enhver skade på de lejede varer, herunder – eksempelvis, men ikke begrænset til – fejlanvendelse, forkert håndtering, overbelastning m.v. (i tvivlstilfælde fastsættes det af en faglært, om der er tale om en skade).Lejer vil som følge heraf blive gjort erstatningsansvarlig ved manglende eller beskadigelse af varer/udstyr. Lejer vil efter afhentning/returnering modtage erstatningskravet pr. mail, når SH Teltudlejning har haft tid og mulighed for at tælle og kontrollerer varerne/udstyret. Betalingsbetingelserne for erstatningskravet vil fremgå af mailen. Lejer kan i nogle tilfælde blive pålagt at betale erstatningskravet ved afhentning/returnering af varerne.
  SH Teltudlejning kan ikke drages til ansvar for eventuelle følgeskader, der måtte opstå på grund af forkert brug af eller defekt ved vores produkter, eller udefrakommende hændelser. Ligeledes kan SH Teltudlejning ikke pålægges bod for fejllevering eller forsinket levering/afhentning. Lejer har forsikringspligten under hele lejeperioden på alt det lejede udstyr.
 11. Levering/ afhentning
  Vi leverer og afhenter gerne varerne. Transportomkostningen afhænger af ordrestørrelsen. SH Teltudlejning kan ikke drages til ansvar for skader på inventar eller underlag, der opstår som følge af brug af hjælperedskaber ved levering, afhentning eller omrokering af varer. Ønskes levering til etageejendomme eller til steder med dårlige adgangsforhold, tillægges et gebyr for den brugte tid. Dette skal altid varsles SH Teltudlejning senest dagen før levering. Det vil til enhver tid være SH Teltudlejning, der beslutter om levering til det pågældende sted kan imødekommes.
 12. Afhentning af kunden selv
  Du er velkommen til selv at hente varerne på vores adresse, hvis du har et egnet køretøj.
  Alle varer skal transporteres i lukket køretøj eller trailer med presenning. Varerne kan afhentes og returneres i tidsrummet, som er anført på hjemmesiden. Vi gør opmærksom på, at det er lejers ansvar at kontrollere at den udleverede ordre stemmer overens med tilbuddet/fakturaen. SH Teltudlejning refunderer ikke ved manglende afhentning af ordre.
  Køleskabe, ovne mm. SKAL transporteres stående. Ved aflevering senere end aftalte tidspunkt vil der blive efterfaktureret et gebyr, som fremsendes pr. mail.
 13. Telte
  Alle telte leveres og opstilles af vores medarbejdere på anvist sted, og ved større produktioner må forventes at opsætningen kan strække sig over flere dage. Følgende forhold skal være opfyldt:

  • Opstillingsstedet skal være ryddet og rimeligt plant.
  • Ind/udbæring kan ske ved max 10 meter fra opsætningsstedet. Er der over 10 meter kan der pålægges et gebyr til bestillingen.
  • Teltet skal placeres på underlag (græs, jord mv.) hvor det er muligt at fæstne teltet med pløkker i jorden.
  • Hvis teltet skal stå på asfalt, fliser mv. skal der bestilles betonklodser til at fæstne teltet. (Bemærk venligst, at det IKKE er muligt at opsætte telt fæstnet til betonklodser, hvis vi ikke
   kan komme til stedet med en palleløfter)
  • Det påhviler lejer at indhente LER kort og gøre opmærksom på, hvis der skulle være noget til gene for teltopsætningen. Enhver skade vedrørende dette er udlejer uvedkommende.
  • Det er ikke tilladt at opsætte klistermærker og lignende på vores telte. Rengøring herfor faktureres til en timepris á 340,00 ex. Moms
  • Telte opstilles ikke i blæst over 20 m/s.
  • Efter endt opsætning af telt & andet udstyr vil lejer blive instrueret i korrekt brug af telt & andet udstyr, derfor er det lejers pligt at instruere brugere i korrekt brug. SH-Teltudlejning kan derfor ikke drages til ansvar over for skader på telt & personer ved forkert brug.

Ved specielle forhold SKAL SH Teltudlejning informeres, for at vi kan give et realistisk tilbud for den ekstra tid der skal bruges. SH Teltudlejning forbeholder sig retten til at fakturere dig for ekstra omkostninger for overskridelse af standardforhold som beskrevet ovenfor. Vi kommer altid gerne ud og rådgiver omkring telte m.m.